Africhting

We zijn al enkele jaren bezig met het geven van lessen om ervoor te zorgen dat iedere jager een goede jachthond heeft. Bij training en africhting vinden wij diervriendelijkheid zeer belangrijk! Om een goede relatie mens - hond te hebben zijn communicatie, respect en vertrouwen onmisbaar.

Honden moeten dingen leren, “ze kunnen het niet uit de bomen plukken”. Iedere handeling moet fysiek in de hand gewerkt worden; de hond leert per slot van rekening niet uit zijn eigen zitten, liggen,…

Wij geven
groepslessen, hierbij helpen we om de hond op een efficiënte en doelgerichte manier op te leiden. Dit afhankelijk van het ras, leeftijd en het karakter van iedere hond. Het is de bedoeling dat u tijdens de opleiding een band met uw hond ontwikkeld die zodanig is dat u kunt ‘lezen' of aanvoelen of uw hond eraan toe is om te doen wat u van hem eist. Indien dit niet het geval is doen wij er alles aan om dat aan u duidelijk te maken. Dit is verreweg het belangrijkste element in een trainingsprogramma, u op te leiden om uw hond te begrijpen. Dit vraagt natuurlijk veel tijd en geduld. Het is echter de moeite waard want het schept een band voor “een hondenleven” lang.

Het is onze betrachting een goede basiscursus samen te stellen op basis van jaren lange ervaring van mijn vader Yvan Desot, die sedert 30 jaar jachthonden kweekt en leert.

De lesgever van dienst ben ikzelf, Desot Nick, met de steun van mijn vader en andere ervaren mensen. Ondertussen heb ik al verscheidene honden afgericht voor de jacht en wedstrijden. Ik heb ook verscheidene tweejarige cursussen gevolgd bij Syntra west (hondenfokker, uitbater dierenpension en hondeninstructeur). Uiteraard ben ik naar verschillende hondenscholen en jachthondenopleidingen geweest om ervaring op te doen. Tal van literatuur betreffende jachthonden heb ik verslonden. Door al deze bronnen wil ik graag jullie proberen op een duidelijke wijze wegwijs te maken met het karakter en het opleiden van jullie hond.

Het gebied waarin we trainen is gelegen in Merkem, doch we wisselen regelmatig af van terrein.Normaal werken we met 10 lessen. We hechten veel tijd aan gehoorzaamheid! Verder leren de honden rivieren, voorstaan, sleepspoor, zwemmen, apporteren met schot op land en in het water. Er wordt van de mensen die de trainingen volgen verwacht dat ze thuis verder werken op dat wat we hen getoond hebben tijdens de les. De lessen verlopen normaal gezien vanaf februari tot in september.

Bij kleine problemen kan men ook altijd bij ons terecht, zodat die vlug verholpen zijn. We staan steeds paraat, doch dit op een ernstige manier!
Bij het africhten spreekt het voor zich dat de timing zeer belangrijk is. Een hond weet niet wat hij een uur geleden misdaan heeft.
Een jachthond moet kunnen apporteren, het verteld alles over de relatie tussen hond en baas.
Een hond die apporteert heeft vertrouwen in zijn baas. Hij heeft ook het nodige respect en ziet hem als een meerdere. Uitspraken over een hond als ‘dat doet-ie niet' of ‘dat wil-ie niet' hebben te maken met het onvermogen (van de eigenaren) de situatie (door goed opgezette oefeningen) te veranderen, u kunt de hond veel, heel veel leren als u een oefening goed opzet en uitwerkt, echter:
Het schaadt de relatie met de hond, als er uitvoering gevraagd of geëist wordt van een oefening die niet aangeleerd werd.

Bij het aanleren van het apport of andere zaken mag men niet overdrijven, dit is afhankelijk van het gedrag en het karakter van de hond. Hiermee wil ik duidelijk maken dat de baas van de hond op tijd moet stoppen, anders vermindert de aandacht voor de oefening dat je aan de hond vraagt. Hierbij heeft de baas een moeilijke taak, hij moet voorkomen dat het spelelement te dominant wordt in de inprentingsfase!Het plezier waarmee de hond werkt en het goede contact tussen baas en hond spelen hierbij een belangrijke rol.


Wij geven in onze regio les voor JAC orion. Dit is een opleiding waarbij het werk na het schot het meest naar voor komt. Er is een beginners- en vervolgcursus.
Meer info op: www.jacorion.be/paginas/cursuswesthoek.html

Alsook kan men via JAC orion zich inschrijven voor de jaarlijkse wedstrijd.

Bij interesse, vragen of opmerkingen aarzel niet om ons te contacteren.

_________________