Historiek

Door de generaties heen hebben wij veel ervaring opgedaan. We zijn niet weinig trots te kunnen stellen
dat we de vierde
generatie zijn als familiaal hondenliefhebber en jager in hart en nieren.

Het spreekt voor zich dat de hond één van de belangrijkste elementen is in de jacht. Mijn grootvader
begon met het kruisen van jachthonden, waarna hij voornamelijk overstapte naar gryffon. Wij houden ons hoofdzakelijk bezig met de “draadhaar”. En dit reeds ruim 25 jaar, op uiterst selectieve basis. Daarbij denken we steeds meer Europees en zwerven daarvoor uit richting Frankrijk, Nederland en Duitsland. De internationale ervaringen geven ons de kans sterk aan maturiteit te winnen, waarbij we speciaal oog
hebben voor bloedlijnen.

Ikzelf, als jongste telg, begon met africhting van honden toen ik 11 jaar was en volg - hoewel dit puur hobbymatig te bekijken valt sedert meerdere jaren gespecialiseerde opleidingen. Gezien het belang dat
wij hechten aan kwaliteit zijn wij dan ook continu bezig cursussen en trainingen te volgen, teneinde nieuwe technieken te ontdekken en onder de knie te krijgen.